Goed, gezond en traditioneel

Betrokkenheid

Stage

Mail ons voor stageplek. 

Lidmaatschap HOTIAD

Lidmaatschap HOTIAD

Lidmaatschap CPD

Lidmaatschap CPD

Aktie Offerierst

Om de ware betekenis van het offerfeest duidelijk te maken en dit onderwerp uit de handen van negatief gezinde media te redden hebben wij besloten dit project op te starten. Samen met SIHA hebben wij de handen in één geslagen om het offer, wat een belangrijk onderdeel uitmaakt van het Islamitische geloof, te maken en het vlees te verdelen onder de mensen die daar behoefte aan hebben.

Eerst wordt het vlees d.m.v. een inzamelingsactie verzameld. Vervolgens wordt het verzamelde vlees naar KOC Vleeswaren gebracht. Hier wordt het vlees verder verwerkt om o.a. Salam (worst) van te maken. Deze salam wordt vervolgens i.s.m. de Nederlandse voedselbank verdeeld onder de mensen die daar behoefte aan hebben.

Studiebeurzen

In samenwerking met HOTIAD (Nederlands Turkse Ondernemersvereniging) verstrekt KOC Vleeswaren studiebeurzen. De beurzen worden verstrekt aan studenten in een bepaalde fase van de studie met behoefte aan financiële hulp.

Sponsorschappen

Sponsorschappen

Studenten & Bedrijfsleven

Op verzoek van Hikmet (co-voorzitter raad van bestuur KOC Vleeswaren), zijn we in samenwerking met HOTIAD (Nederlands Turkse Ondernemersvereniging) gestart met dit project. Het doel van dit project is het samenbrengen van Turkse studenten in Nederland met Turkse zakenlieden, om het ondernemerschap bij studenten te stimuleren. Dankzij actieve hulp van studentenverenigingen zij er tot op heden meerdere succesvolle meetings georganiseerd.

Tijdens deze meetings worden zakenlieden (leden van HOTIAD) en Turkse studenten samengebracht zodat de ondernemers ideeën en ervaringen met de studenten kunnen delen. Tevens nodigen wij een spreker uit Turkije uit om het publiek toe te spreken over actuele onderwerpen op zakelijk gebied en organiseren wij op deze manier een panel.

Hikmet zegt over dit project: “Het doet mij grote deugd wanneer ik zie dat deze jongeren gemotiveerd raken.”

Een ondernemer uit de Quote 500, een ondernemer met ruim 1600 mensen in dienst, de grootste witte kaas producent in Europa en nog veel meer succesvolle ondernemers staan klaar om de studenten toe te spreken en hun verhaal te vertellen.

De studenten staan echter sterker in hun schoenen dan de gene die hen toespreken. En zijn dan ook potentieel veel succesvollere zakenmensen.  Ze zijn namelijk hoog opgeleid, meertalig en bicultureel. Het enige wat ze eigenlijk nog missen is de motivatie om te gaan ondernemen. En dat is precies waar dit project voor dient.